Vítejte na exopolitika.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení čtenáři,

dne 1. a 2. dubna 2015 proběhne odstávka těchto stránek.

Mauro Biglino

PŘIŠEL BŮH Z VESMÍRU?  Důkazy jsou přímo v Bibli

Nejpřesvědčivější kniha na toto téma – bestseller v Itálii

Doslovné překlady ze starohebrejštiny nám zjevují to, co ne všichni vědí:
● Bible jasně říká, že Bůh umírá jako všichni lidé
● Bible nám vysvětluje, že jsme byli vytvořeni z DNA našich stvořitelů
● Bible nám vypráví, že naši stvořitelé cestovali na létajících strojích
● Bible hovoří o přímém vztahu mezi UFO a Sumerem, zemí hlídačů létajících strojů
● Gloria Boží byla ve skutečnosti... UFO
● Bible znala obry a popisuje, kde o nich můžeme nalézt svědectví
● Starozákonní andělé ve smyslu duchovních bytostí neexistují
● Deset přikázání vytesaných do kamene není tím, co nám bylo vyprávěno
● Jan Evangelista vycházel ve svých mystických doktrínách z helénské literatury své doby a mnoho dalšího, jako např. to, že církev připouští, že Starý zákon znal mimozemšťany

Proto to, co jsme si mysleli, že víme o Bibli, už nebude nikdy jako dřív...

240 stran formátu 145x207, vázáno, MC 299,- Kč
Dostupné v běžné síti obchodů.

Co je to exopolitika ?

Exopolitika je studium klíčových jedinců, politických hráčů, institucí a procesů spojených s jevem UFO a mimozemskou hypotézou. Je to studium politických procesů a vládnutí v mezihvězdné společnosti. Exopolitika  je založena na pochopení toho, že Země byla navštívena mnoha vyspělými mimozemskými rasami s rozmanitými druhy motivací, programů a etiky. Dynamika tohoto vzájemného působení mezi mimozemskými rasami a pozemšťany je předmětem zkoumání exopolitiky.

Zájmem exopolitiky je navazování kontaktů s veřejně činnými osobami, politiky, institucemi a seznamování se s výsledky všech veřejných i soukromých aktivit souvisejících s jevem UFO a hypotézou o mimozemském původu těchto jevů. Exopolitika předpokládá, že určité skupiny osob a určité instituce mají k dispozici informace týkající se vesmírných civilizací a byly nebo dokonce jsou s nimi v kontaktu a že tyto informace jsou udržovány v tajnosti nejen před veřejností, ale i před zvolenými zastupiteli, úředníky a dokonce i před vyššími důstojníky armády. 

První exopolitická skupina v České republice vznikla v červenci roku 2009. Přispěla k tomu potřeba přijetí nového paradigmatu a nových postojů, které by nahradily stávající nefunkční model přístupu k ufologii a její chápání, její statickou pozici a bagatelizování její věrohodnosti v naší zemi.

Inspirací a příkladem pro založení exopolitiky.cz byly významné projekty v západních zemích: Exopolitický vzdělávací institut Michaela Sally, Ph.D.; Institut pro koordinaci ve vesmíru – exopolitický pohled JUDr. Alfreda Webra; projekt Disclosure, projekt Orion a Středisko pro studium vesmírných civilizací Dr. Stevena Greera; zbudování protokolů pro kontakt a aklimatizační programy Paoly Harris; iniciativa postupného odhalování archivů ministerstva obrany Velké Británie Nicka Popa, GEIPAN ve Francii a další.

Zakladatelé české exopolitické skupiny vycházejí zejména ze skutečnosti, že exopolitika jako nová disciplína vyžaduje podporu při přechodu z okrajové oblasti zájmu mezi hlavní proudy odborného a veřejného dění na celé Zemi. To vyžaduje v tomto oboru seriózní odborné zkoumání skutečností a jejich teoretické vyhodnocování a následné publikování materiálů a jejich poskytování politickým činitelům, sdělovacím prostředkům a veřejnosti. V tomto směru se očekává spolupráce veřejnosti a využití všech prostředků, které poskytuje demokratické zřízení.

Hlavní cíle činnosti české exopolitické skupiny: 
1. zvyšovat informovanost v otázce UFO a vesmírných civilizací
2. úsilí ukončit utajování existence mimozemské přítomnosti na naší planetě zodpovědnými činiteli
3. studium klíčových dokumentů uniklých z vládních institucí týkajících se mimozemské otázky a odhalení manipulace s důkazy ohledně utajování a potlačování informací týkajících se mimozemské otázky
4. studium a výzkum vesmíru a navázání kontaktu a spolupráce s vesmírnými civilizacemi
5. prosadit zákaz umisťování zbraní ve vesmíru (viz návrh rezoluce OSN „Desetiletí kontaktu“ www.thepetitionsite.com/takeaction/529287855 
6. prosadit zahájení výzkumu nových čistých zdrojů energie, zejména volné energie a dále postupné opravování mylných historických faktů o původu a vývoji lidstva (exo-archeologie, exo-teologie)
7. Exopolitika v Čechách bude apelovat na českou vládu, ministerstvo obrany a další instituce ohledně spolupráce ve smyslu prioritních zájmů exopolitiky

Více zde: http://www.exopolitika.cz/

Proč Plejárané lžou
Stáhnout zde
Shlédněte video případu Melindy Leslie, která byla vojensky vyslýchaná po únosu mimozemšťany. Video obsahuje naše CZ titulky.

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Dirk Wallace  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode