Vítejte na exopolitika.cz

UVNITŘ VESMÍRNÉ LODI

31.01.2012 18:35

 

UVNITŘ  VESMÍRNÉ  LODI

 

    

 

Douglas Taylor vypráví: „Všechno se stalo v roce 1978. Nikdy předtím jsem se o UFO nezajímal, i když jsem byl k této myšlence otevřený.

Jednou večer jsem se vrátil ze surfování u Puetro Rico v Miami. Ulehl jsem a než jsem úplně usnul, začal jsem cítit velmi neobvyklý pocit „kroužení“. Jakoby celé tělo kroužilo v nespočetných kruzích, což byl pocit sice zvláštní, ale povzbuzující. Má mysl se začala vyjasňovat a já si náhle uvědomil, že stojím uvnitř něčeho, co vypadalo jako vesmírná loď. Nevěřil jsem tomu a myslel si, že sním. Přijal jsem však mentální uvítání. Někdo řekl něco v tomto smyslu: „Ano příteli, jsi skutečně s námi. Nyní dovol své mysli se uvolnit a my budeme šťastní, když tě zbavíme naším světlem nepříjemných pocitů z tohoto setkání.“

Moje mysl se začala odvíjet v nejbáječnějším stavu mentálního vzrušení a očekávání. Nikdy jsem nic takového nezažil. Prostředí, ve kterém jsem se ocitl, pulzovalo jasným světlem, které doslova vyzařovalo ze všeho kolem mě. A zde, přímo přede mnou, byla skupina sedmi bytostí, jak mužských tak ženských, stojících kolem a manipulujících s něčím, co vypadalo jako nějaký druh ovládacího panelu. Jedna bytost, lidského vzezření a oblečená do čistě bílého vesmírného obleku se na mě podívala těma nejintenzivnějšíma a nejpronikavějšíma očima, které jsem kdy viděl. Zdálo se, že je schopna vejít přímo do mé mysli a já věděl, že tohle nebyla žádná „lidská bytost“ v tom normálním pozemském pojetí. Byla tu nádherná záře, která tuto bytost obklopovala a já si uvědomil obrovský smysl pro mír a začal jsem si uvědomovat: stál jsem uvnitř lodi na nějaké vzdálené planetě! Znovu, můj světelný host nasměroval své myšlenky do mé mysli a já se trochu uklidnil.

 „Prosím, chci, aby ses cítil pohodlně, můj příteli, protože my jsme tví bratři a přejeme si, abys byl přirozený, abys mohl získat z tohoto setkání co nejvíce užitku. Jsi jeden z mnoha, které  tímto způsobem kontaktujeme. Na Zemi jsme zanechali stopy naší přítomnosti, kterou jste zatím nerozpoznali a nyní připravujeme lidi na budoucí plán, který se začíná rozvíjet. Vidím, že tvá mysl je naplněna otázkami, relaxuj a já se pokusím na ně odpovědět.

Vaše planeta Země si již uvědomila, že inteligentní život se prakticky nachází po celém vesmíru a jejich stupně vyspělosti jsou různé. Nespočet biliónů hvězd, které se objevují v dalekohledech vašich astronomů, jsou pouhým zlomkem celého objemu nekonečného Tvoření, které nemá začátek ani nebude mít konec, protože všechny světy, hvězdy i galaxie fungují podle přísného řádu cyklické regenerace.

Pocházíme z planety mimo váš sluneční systém, jejíž jméno by vám nic neřeklo. Jak můžeš vidět naše loď je vytvořena z krystalického materiálu, který se třpytí a září. Vyzařuje měkkou, ale fosforeskující iluminaci. Tento materiál je vlastně podobný vašemu diamantu, pouze ve vysoce čisté formě s jistou elektromagnetickou vlastností, kterou vaši vědci dosud neznají.

V centrální části naší válcovité lodi si všimneš soustavy „trubek“, které procházejí vertikálně skrze celým průměrem našeho plavidla. V této „trubce“ uvidíš světelnou, pulzující, zlatavou substanci, která se mění jako duha v různé druhy barev prizmatického spektra. To je srdce našeho pohonného systému. Skrze proces, který by pro vás byl obtížný k pochopení, začíná druh zařízení na generování oscilovat s touto světelnou substancí. Je to vlastně světelná plazma, která polarizuje naši loď na pozitivní a negativní fázi opačných hodnot. Jinými slovy elektromagnetické vlastnosti této plazmy se regenerují do intenzivních, vysokofrekvenčních podmínek. Tím začíná řetězová reakce, ve které celá struktura atomů lodi vibruje.Tato řetězová reakce je jakási harmonická rezonance. Naše loď není podrobena žádným fyzickým zákonům gravitace a setrvačnosti, protože my jsme postoupili až za hranice tohoto konkrétního spektra frekvencí.

       

Do určité míry bys mohl říci, že je naše loď poháněna světelnou radiací, ačkoliv je to mnohem vyšší frekvence než viditelné světelné spektrum. Tím my cestujeme na elektromagnetických radiačních vlnách, které křižují celý vesmír a pouze, když se dostaneme ke konkrétnímu cíli nebo k planetě, znovu naší loď nabijeme do její hrubé atomové formy. Pak skrze jednoduchý magnetický proces přitažlivosti a odpudivosti přistaneme nebo odplouváme z jakéhokoliv konkrétního místa.“

Moje mysl byla vyvedena z míry vzrušenou mentální rozmluvou, kterou jsem přijímal v mém nejvyšším stavu vědomí. Zdálo se mi, že chápu vědomosti, které mi byly propůjčovány.

Můj společník pokračoval ve výuce: „Vidím v tvých myšlenkách, že můžeš porozumět fungování naší lodi, ale uvědom si prosím, že mluvím přímo do tvé mysli, do mentálního já, proto vaše primitivnější elementy přírody byly prozatím odloženy stranou. Chod naší lodi funguje podle jistých principů, které by se mohly přirovnat k samotnému hnutí Tvoření samotného. Protože se veškerá energie pohybuje ve vlnových soustavách, tak vytváří bezpočet myšlenek, které probíhají skrze tvou mysl

pohybují se a fungují stejným způsobem a stylem. To, co se ti zdá jako fantastické nebo neuvěřitelné, je pro nás realita. Pak nás vidíš jako fantastické bytosti, bořící hranice vaší představivosti. Ve skutečnosti jsme skromní bratři, kteří se zajímají o podmínky jiných bytostí na nižším stavu uvědomění. Jsme bratry se všemi a těšíme se na blízkou budoucnost, kdy vaši lidé nás budou moci přijmout a připojit se tak k vytváření velké Kosmické Mysli.“

Když jsem naslouchal asi 15 minut této neuvěřitelné mentální rozpravě, zjistil jsem, že pomalu přestávám chápat. Celá situace mě však těšila. Pohlédl jsem na tyto světelné bytosti, které stály přede mnou a které produkovaly tolik míru a klidu a které byly na pokročilém stupni vývoje, začal jsem se cítit velmi primitivně ve srovnání s nimi. Připadal jsem si jako divoch v džungli a moje mysl se rychle začala ponořovat do hlubokých temnot sebelítosti a deprese. Když jsem se zahleděl na „Bratra“, se kterým jsem až dosud vedl konverzaci, sklouzl jsem pohledem na jednu ženu, která patřila ke členům posádky. Zahleděla se přímo do mých očích. Stál jsem jako přikován a hleděl do těch nejbáječnějších očí „andělské“ ženy, které jsem kdy viděl. Ucítil jsem doslova paprsek čistého milujícího soucitu, který zaplavil celou mou bytost. Okamžitě mě vyzdvihl znovu nahoru do pozitivního, povzneseného stavu mysli, který jsem prožíval na začátku. Věděl jsem, že tyto vyspělé mimozemské bytosti mě neposuzovaly podle mého omezeného pohledu, ale zajímaly se v tuto chvíli čistě o můj vlastní prospěch a blaho.

Znovu jsem ucítil mentální povzbuzení mého hosta, o němž jsem se domníval, že je kapitán. ´Nyní příteli tě musím vrátit na tvé původní místo a říci ti sbohem.´

Počkej prosím! Žadonil jsem. Můžu jít s tebou?

„Ne příteli, náš svět by pro tebe nebyl možný. Avšak s tvým odhodláním a úsilím o integraci do tohoto velkého plánu, jednou budeš smět s námi. Ať světlo nekonečné tvůrčí inteligence vždy vede tvé kroky. Sbohem až do budoucích časů.“

Ještě jednou jsem ucítil neobvyklé točení a víření jaké jsem popisoval na začátku. Ocitl jsem se na posteli zcela probuzený s krystalicky čistou vzpomínkou na vše, co se událo. Bylo mi jasné, že jsem právě zažil setkání s mimozemskou bytostí.

Když se ohlédnu zpět o nějakých 20 let později, cítím se velmi šťastný, že jsem byl kontaktován. Nebylo to dlouho po tom a já začal mít mnoho fyzických zážitků, které mě vymanily z mnoha omezených a ztuhlých myšlenkových pochodů, které jsou z valné části všechny založeny na strachu z neznáma. Začal jsem se více spoléhat na vlastní intuici. Bylo mi 30 a nikdy jsem nemaloval ani se nezabýval tvůrčí činností. Jednoho rána jsem se probudil s touhou nakreslit vesmírnou loď. Začal jsem cítit skvělé, povzbuzující a transcendentní časy, kdykoli jsem se posadil ke kreslení. Umělecky se vyjadřuji dodnes a dá se říci, že se tím již i živím.

Vyprávěl jsem svůj zážitek s UFO tisícům lidí za posledních 20 let v televizi a v rozhlase. Setkal jsem se s mnoha skeptiky, někteří byli velmi nepřátelští. Avšak pokaždé, když mám možnost vyprávět svůj zážitek, cítím se znovu skvěle a v povzneseném stavu mysli.

 

Douglas Taylor publikuje své obrazy – reflexe a kresby s mimozemskou tématikou. Žije v Huntington beach v Kalifornii.

 

Překlad: Karel Rašín

Zpět

Diskusní téma: UVNITŘ VESMÍRNÉ LODI

Datum
Vložil
Titulek

Aj duchovia sú mimozemského pôvodu.

Podľa tohto popisu tá asi mimozemská entita pravdepodobne používala hypnózu: "Jedna bytost, lidského vzezření a oblečená do čistě bílého vesmírného obleku se na mě podívala těma nejintenzivnějšíma a nejpronikavějšíma očima, které jsem kdy viděl. Zdálo se, že je schopna vejít přímo do mé mysli a já věděl, že tohle nebyla žádná „lidská bytost“ v tom normálním pozemském pojetí." Tá bytosť s pomocou hypnózy asi manipulovala jeho myslou. A podľa tohto sa možno jednalo aj o telepatickú hypnózu: "Znovu, můj světelný host nasměroval své myšlenky do mé mysli a já se trochu uklidnil." S týmto tvrdením mimozemšťana by zástancovia archeoastronautickej teórie asi len sotva súhlasili: "Na Zemi jsme zanechali stopy naší přítomnosti, kterou jste zatím nerozpoznali...". Ale asi tým boli myslené také konkrétne stopy priamo od nich, ktoré sa do roku 1978 ešte neobjavili. Kto vie, že či sa ani dodnes neobjavili tie ich stopy. Možno je chyba aj v tom, že ich oni špatným spôsobom po sebe zanechali a preto sme ich ešte neobjavili. A kto vie, že či tie ich stopy ešte vôbec existujú. nick, toto bola veľmi dobrá otázka: "Mimozemské, mimodimenzionální, jaký je v tom rozdíl?". Na túto otázku odpovedám tak, že žiadny, lebo aj bytosti z iných dimenzií sa definujú ako mimozemské. Tuto na tejto webovej stránke je pekne a jasne definované, že čo znamená pojem "mimozemský": http://sk.wikipedia.org/wiki/Mimozemsk%C3%BD_%C5%BEivot. Z tejto webovej stránky citujem odpoveď na vyššie uvedenú otázku od nick: "Modernejšie definície uvažujú o mimozemskom živote ako o existencii v štvorrozmernom priestore resp. časopriestore. To znamená, že kritériom mimozemskosti života nie je len jeho výskyt mimo Zeme ako trojrozmerného objektu, ale zohľadňuje aj možnosť jeho ukotvenia v inom časovom horizonte.".

Datum
Vložil
Titulek

inside

Když jsem v nedávné době psala svoje vlastní zážitky, znělo mi to jako komiks - neuvěřitelně; k smíchu. Přesto jsem to zažila. Přesto je to skutečné. Nevím, co to bylo, kdo to byl, jestli UFO, nebo něco jiného, odkud to přišlo a co to ode mne chtělo - vím jenom, že jsem to skutečně prožila. Pátrám, hledám spojovací články na cokoli, co by mi objasnilo moje zážitky. Mimozemské, mimodimenzionální, jaký je v tom rozdíl? Ještě před pár lety jsem někde promluvila o UFO a odpovědí mi byly pobavené úšklebky; dneska je situace úplně jiná. Čas trochu popoběhl a my stojíme tváří v tvář skutečnosti, že svět je větší a širší a hlubší a "barevnější", než jsme si mysleli. Někoho to vyleká, tak křičí, že to není pravda. Někdo to přijme, jako vždy přijímal všechno. Někdo hledá odpověď. Někde jsem četla : "...jedinou odpovědí je pocit." To jen tak pro inspiraci...

Datum
Vložil
Titulek

uvnitř

Nikdy vlastne celkom nepochopím podobných ľudí a ich takmer na vlas podobné a z môjho pohľadu nechutné predstavy o kontaktoch z mimozemšťanmi. Jedni sú určite blázni ( partia okolo aštara šerana ) ďalší možno mali medzi dimenzionálnu skúsenosť alebo jednoducho zažili niečo naozaj neobvyklé, nie však mimozemské. Každopádne, aspoň sa mu zlepšilo umelecké cítenie a tie jeho obrázky sú celkom pekné. Ale veriť takýmto príbehom môže len totálny cvok. Ani ako sci-fi literatúra by to nebolo zábavné.

Datum
Vložil
Titulek

Re: uvnitř

Tento článek může být zvláštní, ale myslel jsem si, že třeba alespoň několik sdělení od kontaktérů je velmi kvalitních. Takže mě překvapuje, že všechny tito lidi házíš do jednoho pytle. Nedovedu si představit snažení exopolitiky bez vzájemné komunikace s mimozemšťany, právě přes kontaktéry.

Datum
Vložil
Titulek

Re: uvnitř

Milan Banáš: Naprostý souhlas.

Miky: Článek JE zvláštní. Což o to, sdělení kontaktérů je často velmi kvalitní, nicméně, žádné nebylo zatím věrohodně prokázáno jako pravdivé, většinou naopak. Kvalitní jsou i sci-fi příběhy a fantasy romány. A snažení exopolitiky skrz komunikaci s mimozemšťany? Ach jo...

Datum
Vložil
Titulek

Re: Re: uvnitř

Také bych si raději přál otevřený dialog s mimozemšťany, ale od 1947 dodnes máme kontakty jen přes kontaktéry, také z řad armád a vlád. A dorozumívat se třeba jen blikáním světel nebo přemýšlet, co chtěl autor kruhu v obilí říci, je moc málo.
" Sdělení není prokázáno" - Jaké jsou parametry a kdo určuje prokázání ? Existence ufo také nebyla prokázána, ale tušíme ji. Že by se nikdy nepokusili s námi komunikovat? Někdo si dialog najde intuicií někdo ho rozumem nenajde.

Datum
Vložil
Titulek

Re: Re: Re: uvnitř

Moc nerozumím, co chcete rokem 1947 a kontaktéry říct. Osobně pokládám všechny kontaktéry za lidi, kteří jsou od reality trochu vzdálení a i když by mohli skutečně zažívat to, co popisují, nemusí se nutně jednat o skutečnost. Tedy, k těmto informacím jsem dosti opatrný.

A skutečně, žádné sdělení či informace od kontaktérů stále není prokázána jako pravdivá. Pro definování parametrů objektivity pravdivosti existuje celá řada odborníků, kteří se ve svém oboru vyznají a mohou tak dát důležitou indicii ke zhodnocení přijímaných informací. Konečná fáze přijetí pravdy je však na každém člověku zvlášť. Ten buď využije indicií od odborné veřejnosti nebo si domnělou realitu poskládá sám.

Ano, UFO také nebylo prokázáno a platí zde stejná pravidla jako u výpovědí kontaktérů. Nemáme v ruce žádný důkaz, který by tuto existenci prokazoval. Nicméně, nehledě na důkazech, existuje celá řada zkušeností a zážitků (včetně tech mých), které nelze rozumem úplně vysvětlit a které lze pokládat např. i za mimozemskou přítomnost na Zemi. Může se však jednat i o něco jiného. Já osobně nevím, o co se jedná.

Datum
Vložil
Titulek

Re: uvnitř

Můžu upravit rok začátku kontaktů na 1952 a také zmínit důležité datum 20.2.1954 na vojenské základně Edwards v Kalifornii.

"Ze všech kontaktérů trochu mimo realitu" si vyberu prezidenta Eisenhowera, který se stal kontaktérem s lidsky vypadajícími mimozemšťany, USA nepřistoupili na navrhované odzbrojení, hlavně atomové.
Poté se armáda USA zkontaktovala s šedými a domluvila se na získávání nových technologií, výměnou za infiltraci a únosy pro genetický materiál, šedí porušovali dohody a USA byly ( a jsou ?) trochu bezmocné.

Nerozlišuji mezi civilním a vládním kontaktérem, toto jsou velmi důležité informace a práce pro exopolitiku.

Také by mě zajímali jména těch odborníků, kteří se vyznají a jaké kontaktérské případy posoudili jako věrohodné.

"UFO nebylo prokázáno". Věda těžce prokáže UFO po Robertsonově panelu z r.1952. Pokud půjdeme k soudu se svědky pozorování, UFO prokážeme v pohodě.

S Milanem Banášem se Vám líbí článek o Uruguayském zkoumání UFO. Pokud by Uruguyajci komunikovali s mimozemšťany, doufám, že kladné hodnocení článku by zůstalo.

Datum
Vložil
Titulek

Re: Re: uvnitř

Ano, já tyto povídačky o dohodě s šedými a vládou apod. znám, ale zkrátka mi to přijde trochu přitažené za uši. :-)

Kontaktéři jsou pro mne zkrátka nějak mimo, nevěřím jim. Žádný z nich nepodal přesvědčivý důkaz. V dnešní době se fotografie a videa dají celkem dobře manipulovat. Navíc, spousta věcí již byla prokázána jako nepravdivý důkaz, kdy fotky a videa jiní zkusili napodobit uměle a výsledek byl téměř totožný.

A seznam odborníků? Ach jo. Existují instituce, které mají ve společnosti jakýsi důvěryhodný statut. Pokud se podíváme na ČR, máme zde AV ČR (www.cas.cz), kde by potvrzené důkazy ze zaslaných vzorků (nalezených např. na nějakém místě údajného přistání UFO) potvrzovaly, že se nejedná o pozemský materiál nebo něco podobného a odkazovalo by to na mimozemskou přítomnost, mělo by to mnohem větší váhu než vzorky z nějaké laboratoře z Horní Dolní.

Dalšími odborníky, kteří se zabývaly UFO, byl např Budd Hopkins, který bohužel nedávno zesnul, ale se svou dlouholetou praxí byl velmi uznávanou osobou v oblasti únosů. Ale jedná se o celkovou analýzu svědectví. Byl bych pro detektor lži (aktuálně vím jen o Travisu Waltonovi, což ale nebyl kontaktér, ale unesený), posouzení psychologem (zdravotní stav, posouzení pravdomluvnosti), svědectví dalších svědků a nejlépe i doložení důkazů. Povídačky kontaktérů typu, že se mimozešťani nechtějí ukazovat, že se stydí, nebo že zrovna nefotil foťák apod., mi přijdou hloupé. Když jsou takovými kontaktéry, ať tedy dohodnou nějakou výměnu věcí, které by dokazovaly, že se nejedná o lidský výrobek.

Věda by ráda prokázala fenomén UFO, ale nejsou důkazy a opravdu je většina pozorování UFO vysvětlitelná.

A k Uruguayskému zkoumání UFO: Ano líbí se mi, hlavně ona otevřenost, kde si nešuškají něco jen mezi sebou, ale jsou ochotni o tom veřejně diskutovat. Pokud by s nimi komunikovali a měli na to i nějaký důkaz, hodnocení by samozřejmě zůstalo. V opačném případě se opět jedná jen o článek typu "Jedna babka povídala..." (...že Uruguayci komunikují s mimozemšťany). A to mi bohužel nestačí. Net je takových článků plný.

Datum
Vložil
Titulek

Re: Re: uvnitř

kdyby se to stalo tobě jak by si se zachoval ? věděl by si že se to dopravdy stalo a přitom by tě měli za blázna ??!! co by si dělal ..lidé jako "vy" by tomu nevěřili ani kdyby jim ufo přistálo na zahradě !!!

1 | 2 >>

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Dirk Wallace  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode