Vítejte na exopolitika.cz

OVLÁDANÍ MYSLI V ČR

15.10.2011 16:20

OVLÁDANÍ MYSLI V ČR

Randomizované studie

Redakce: přinášíme vám příklad možného ovládání mysli na dálku (tzv. syntetická telepatie) v ČR, který by pro vás mohl být podnětem k zamyšlení.

 

Vypovídá Ing. František Korecký, vojenský chemik

Jedna žena mi říkala, že má nějaké zvláštní stavy. Začal jsem se tím intenzivně zabývat a hledat materiální podstatu, čím by to mohlo být. Jsem svým vzděláním vysokoškolský chemik Vysoké vojenské školy pozemního vojska (obor vojenská chemie), tak jsem na to šel materialisticky. Této ženě jsem původně její příběhy o mimozemšťanech nevěřil, nebyla to moje parketa, ale pak, když se to začalo dít i mě, řekl jsem si, že to musí mít nějaký fyzikální původ – tedy ty HLASY V HLAVĚ.

V roce 1993 vydala vláda jakýsi výzkum inovací v některých oblastech. Ty oblasti se týkaly lékařství, elektrotechniky, výpočetní techniky a na to byly navázány některé HiTech firmy a farmaceutické firmy. V rámci tohoto výzkumu začaly být zkoumány umělé inteligence a s tím spojená tzv. interakce ,,mozkového počítače (brain computer)“, přičemž se mluvilo také o „dobrovolnících“. Chtěli v rámci zdravotnictví vytvořit jakýsi etalon (standard) v inteligentním prostředí nemocnice: tedy např. když se bude u člověka schylovat třeba k infarktu, mrtvici nebo nějaké změně zdravotního stavu, tak bude existovat jakési čidlo, které to umí indikovat. Chtěli sledovat činnost mozku člověka, když k něčemu dojde, tak, aby uměli identifikovat změnu.

Vlivem farmaceutických společností bylo vše ovšem přetvořeno na verzi, kdy kromě toho, že měří biosignál, tak také začali člověka ovlivňovat. Začali zkoumat, co to s jedincem udělá, když jej ovlivňují. Dnes na to má Národní bezpečnostní ústav celou certifikovanou síť. Síť k tomu, aby mohl dělat velké výzkumy. Tenkrát však potřebovali souhlas těch lidí, ten asi nesehnali, tak si jej vyrobili. K tomu, aby mohli dělat tyto výzkumy, proto zavedli pojem randomizované studie. To znamená, že když chce doktor něco zkoumat, činí tak přes prostředníka a obdrží osoby na pokus. Neví ale komu co vlastně způsobuje, to ví prostředník. Doktor může do dané osoby potom vysílat co chce, tomu se říká randomizovaná studie.

Já jsem nejstarším synem ze tří sourozenců. Řekl bych, že toto vysílání do hlavy se děje zřejmě i mým bratrům, protože jednou z těch věcí je manipulace.

 

Začalo to jednou, když jsem byl doma a začalo mě jakoby cíleným způsobem píchat v hlavě. Bylo to někdy v září 2009. Od začátku roku 2010 jsem pak začal mít zvukové vjemy, kdy mě začaly nějaké hlasy zesměšňovat a od té doby mě kdosi trvale vymývá mozek. Což je technicky možné. Pískali mi do hlavy třeba 14 dní a nenechali mě spát. Pak následovaly hrubé urážky, mluvili normálně česky a hlasy byly mužské i ženské.

Chci říci, že jsem totiž poslední rok pracoval u vojenské zpravodajské služby Ministerstva obrany na Generálním štábu a ten má v dotačním titulu i dálkové ovládání mysli. To znamená, že jsou posílány prostředky jistým směrem. Když si představíte kochleární implantát (něco jako naslouchátko), tak to je zařízení, které dovede nahradit receptor ucha technikou nanovláken, která nesou signál ze zvukové vlny. Tyto implantáty lze dělat bez čipu, to znamená pouze na bázi nosné vlny. Posadíte signál do mozku, pošlete ho a můžete ovlivňovat cokoli. Vyšle to osoba, která k tomu má přístup. Např. v České republice si můžete najít přednášky T-Mobile, které pojednávají o frekvenci zdravotního výzkumu, jež odpovídá frekvenci Blue Tooth. Telefonica O2 s nimi spolupracuje nebo Český Telekom, kde k tomu používají i internet nebo WI-FI. Je tomu tak, že mozek pracuje a vysílá velmi dlouhé vlny na nějaké frekvenci a tím pádem je trigonometricky zaměřitelný!

Ústav kybernetiky akademie věd, kde se zabývají evokovanými potenciály a snímáním těchto záležitostí by s tím vším mohl také souviset. Osoby z kybernetiky Akademie věd dnes umějí udělat to, že vám na dálku skenují mozek a spatřují na monitoru to, co vidíte vy. Jde o to, kdo to dělá a proč. V USA tuto techniku zvládali již v roce 1974. A dnes to mají i Izraelci. Aplikace videometrických metod v oblasti neurotoxicity - profesor Sadil - z toho jsem také vycházel. To jsou všechno oficiální výzkumné záměry.

 

Já jsem si řekl, že ten pískot v mé hlavě a ty hlasy musejí mít nějaký materiální základ a tak jsem to hledal na internetu. Byl jsem s rodinou i u profesora Horáčka, který je psychiatr v Bohnicích, je to neuropsychiatrické centrum 3. lékařské fakulty, kde se tímto zabývají (našel jsem si to na internetu). Vyjmenoval jsem panu profesorovi veškeré jejich zájmové aktivity, upozornil jsem ho, že randomizované studie existují, ale že si neuvědomují, že tím můžou někomu škodit. Ať si to uvědomí. Myslím, že měl docela strach z toho, že jsem mu tam toto říkal. Měl pocit, že by to mohla být pravda. On původně nevěděl, proč jsem přišel. Byl jsem tam se svou mámou, která mu řekla, že by byla velmi ráda, aby její děti měly zachovánu lidskou důstojnost. Nejsem si jist, že za tím stojí doktor Horáček, ale je jedním z členů týmu, který zkoumá randomizované studie.

Pískání v hlavně pokračuje dál. Myslím, že kdysi to používali na vězních ve vězení a pak si řekli, že to můžou vyzkoušet na někom jiném. Díky potížím v mé hlavě jsem musel odejít z armády, měl jsem totiž nižší stupeň prověření. Nyní pracuji jinde.

Randomizované studie jsou také pod Národním bezpečnostním úřadem. Je tu rovněž grantová agentura. Nabyl jsem přesvědčení, že jestli toto někdo zkoumá, tak z toho má slušné peníze. Zkoumá vlastně cokoli v této oblasti a pohrává si s vámi. Vyústilo to v to, že jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Dal jsem i podnět k prošetření na Státní úřad léčiv a zaslal jsem oznámení panu prezidentovi cestou prezidentské kanceláře o pokusech, které pošlapávají lidská práva.

Funguje to asi takto: existují tzv. mozkové týmy (brain teams), jeden z nich je v Ikemu, jiný v Motole. Jsou to lidé, kteří sedí u počítače a pohrávají si s mozky. Osoby, kterým třeba někdo řekne, že někdo je v posledním stádiu rakoviny, tak si na něm psychiatři něco vyzkoušejte. Tyto týmy mají také i své internetové stránky, kde jsou i jména, ale často je to jen v angličtině. V tom Ikemu jsem byl. Víte např. i Mengele tak zvaně randomizoval, protože mu systém vytvořil v koncentračních táborech vhodné podmínky. Ještě jednou: randomizovat znamená, že doktor dostane zprostředkovaně určitý počet lidí na výzkumné studie a neví ve skutečnosti komu co dělá. Jsou to pro něj anonymní osoby, on vidí pouze své výsledky práce. Nebo když je to z jedné strany zaslepené, je tam třetí subjekt např. NBU nebo BIS, ty do toho vidí a pokusné subjekty nevědí, kdo dostává placebo a kdo dostává potlačený prostředek.

 

Domnívám se, že tuto technologii tu kdysi v období socialismu v polovině 80tých let „ovládala“ Státní bezpečnost, výzvědná část, ta pak přešla pod odbor vojenské diplomacie a zahraničních vztahů vojenské rozvědky. To znamená, že se pár lidí nechalo zkorumpovat farmaceutickými firmami a zahrálo si s nimi na randomizované studie. Zabývají se tím vlastně všichni: NBU, BIS, UZSI, každá z těchto agentur si v tom hledá to své, protože si zvykli na to, že mohou.

Zneužili to vlastně ještě k jedné věci, utvořili agenturu na stěhování regulovaných nájemníků! Tedy lidé, kteří se věnovali ovlivňování mozku počítačem (BCI; Brain Computer Interacting; Brain Computing) se začali věnovat, kromě činnosti pro farmaceutické firmy, i stěhování regulovaných nájemníků. Takže lidé odcházeli z domů, aniž věděli proč. Patrně byli podprahově ovlivněni.

Akademie věd zkoumala anténní systémy. Jde o odposlechy. Dnes odposlech, speciální policejní odposlechy nejsou o tom, že vám napíchnou telefon, nyní je to o tom, že když jste někde trigonometricky zaměřeni, tak to o čem se bavíte se chytne, někam se to donese, tam se to zopakuje, software odblokuje šumy a vy můžete mluvit kde chcete. Kromě toho všechny mobilní telefony kolem vás jsou mobilní vysílačky, které jsou úplně zadarmo, tak i to co vy říkáte je zaměřitelné. Cokoli se nese éterem je zaměřitelné, jde pouze o software, který to umí přečíst. 

Signál se také dá použít na světelný paprsek, na monitor. Na cokoli, co se nese vzduchem, se dá položit nějaký signál. Odborně se to jmenuje intrakraniální stimulace. Může se pak vytvořit nějaké emoce, určená přímo pro toho jedince. Pokud je technologie, která si dokáže pohrávat s vaším spánkem, může si také pohrát s vaší imunitou, to je pak jedno, na co se to využije. Podráždí se nějaký receptor, dojde ke změně, lidské tělo má tendenci tu změnu dát zase do pořádku a tak nějaká farmaceutická firma zkoumá, jak svým novým lékem navodit zdravý organismus, protože nemocný to neumí. Tak se např. zkoumá i schizofrenie: navodí se nerovnováha, odpovídající něčemu, a když se vytváření nerovnováhy ukončí, zdravý mozek se může začít napravovat. Když je mozek opravdu nemocný, pak se zkoumá jaké farmakum vyrobit, aby se vytvořily podmínky takové, aby se mu dopomohlo k tomu, aby fungoval jako zdravý mozek. Např. dotační titul ministerstva obrany, tak tam jsou přímo prostředky k manipulaci mysli a dělají to pro ně firmy, které dělají pro civilní sektor v Pardubicích, bývalá Tesla Pardubice. Zkoumají emoční stavy. Je to dotační titul přímo pro výzkum a inovace a je to schované pod ministerstvem školství. Poskytovatel je ministerstvo obrany.

Voják něco vymyslí, lobistovi se to zalíbí, plácnou si, že to udělají. Nějaký úředník to dá do dotačních titulů, ten nic neví. Pak si vezmete dotační tituly a na internetu si rozkliknete tu danou věc, tak je tam nějaký anomální model, pak si kliknete na záznam o dodávce dat, dole vám naskočí název toho dotačního titulu. Klikněte na něj znova a náhle to již není anomální model, ale ideální model, kliknete znovu na záznam o dodávce dat a objeví se název dotačního titulu a náhle vám vyběhne randomizovaná studie – udělá se z toho rozškatulkovaný nekontrolovatelný paskvil, protože na každý dotační titul, když si dáte tisk, tak vám vyjede balík papírů.

A na konci řetězce jsou lidé s hlasy v hlavě, s údajnou schizofrenií.

 

Text: Ing. František Korecký

Zápis: Rašínovi

(Související odkaz: viz také text o skryté operaci NSA – zcela dole http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008041301 )

Zpět

Diskusní téma: OVLÁDANÍ MYSLI V ČR

Datum
Vložil
Titulek

:)

Myslím že má pravdu ..
Moje jméno nemá cenu utajovat, ale alespoň se do mě nebudete strefovat jako do něho .. :P .. Ale má pravdu. A to vy by jste si možná měli zajít k doktorovy na hlavu .. Jestli si myslíte že víte vše, tak se dost pletete, my, všichni jsme jen "dělnická" třídě, to tam nahoře těch pár tisíc lidí má možnost nás ovlivňovat a dělat si s náma co chtějí :) .. jsme jak ocejchované krávy zavřené do ohrady a nevadí nám to, protože jsme v tom vyrostli, kdyby nás "pustily" zničili by jsme se navzájem úplně.

Lidi, kdy si to konečně uvědomíte? Když už je něco tak okatého jako media, proč by nemohlo být i něco méně nápadného?

A toto může provádět i člověk na člověku bez jakéhokoli přístroje, doporučuju si najít něco (pravdivého!!) o PSI a to telepatii, ač to hodně lidí popírá a nechce tomu věřit, tato schopnost tu je a není sama ..

Datum
Vložil
Titulek

was ist das?

Ješkovo voko!

Datum
Vložil
Titulek

...

s prominutím ale jestli tohle někdo myslí vážně, pak jsme všichni v pasti. až vám příště začne pískat v hlavě, budete vědět, že vás dostali :DDD

Datum
Vložil
Titulek

probolem

Doporucuju zajit si s tim k neurologovi nebo psychiatrovi, a to nemyslim jako urazku. To jsou docela klasicke az ucebnicove priznaky nekterych schizofrenich nemoci. Vcetne hlasu, bolesti hlavy, podezrivani z konspirace atd. Muze se jednat o vrozenou zalezitost, vetsinou se projevuje bude v pubertalnim veku nebo v dospelosti kolem 22 - 27 roku zivota, ale i pozdeji. Muze se jednat o poruchu ze stresu a jinych faktoru vytvarejicich neunosne zivotni situace - casto se projevuje u studentu, pri strate partnera, umrti blizkeho cloveka atd. Treti moznost je nador na mozku a poskozeni/tlak. Charakteristickym priznakem je presvedceni postizeneho, ze vse se opravdu deje a je soucasti ohromne konspirace, v pokrocile fazi se zvrhava i v pocit individualniho nebezpeci, halucinaci pronasledovatelu, muze vest az k fyzickemu sebeposkozeni, nebo k poskozeni jineho cloveka (vrazde, apod. postizeny si casto mysli, ze jedna v sebeobrane,l zabiji agenta, atd.).. pokud to neni vymysleny clanek, jeste jednou silne doporucuju nastevu nejakeho odbornika.

Datum
Vložil
Titulek

Re: probolem

Jeste doplnim, celmi zajimava knizka, ktera laickym spusobem formou pribehu popisuje pacienty s temito problemy je Imaginarni svet od Syřišťové.. hodne stoji za to do tehle knizky nahlednout..

Datum
Vložil
Titulek

Against mind control

Ja mam v hlave aj videa sem tam, hlasy su elektronicke a zrozumitelne :D. Autor clanku ma absolutnu pravdu. A schyzofrenia??? Nejde zvacsa o vymivanie mozgov, sexualnu deviaciu ci zotrocovanie a nechutnu zabavu ktora neprekona ani tu najprimitivnejsiu pocitacovu hru?? IDE!!!! Na slovensku sa cez tuto siet vrazdii!!!!! O co ide vidno skoro v kazdom druhom americkom horrore! Poziare (Vypadnuta zapalka, nevypnuty plyn, spadnutie do potoka), v tomto pripade ide o neonacistou. Bol som svedkom stretnutia takejto skupiny ktora ma teraz nici ( Skoro som sa dostal na ulicu)!!

TO CO JE TU NAPISANE JE CISTA PRAVDA A SOM SI STO PERCENTNE VEDOMI TOHO ZE NIE SOM CHORY CLOVEK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Datum
Vložil
Titulek

:DDD! A Raz uz zmazali

Ja mam v hlave aj videa sem tam, hlasy su elektronicke a zrozumitelne :D. Autor clanku ma absolutnu pravdu. A schyzofrenia??? Nejde zvacsa o vymivanie mozgov, sexualnu deviaciu ci zotrocovanie a nechutnu zabavu ktora neprekona ani tu najprimitivnejsiu pocitacovu hru?? IDE!!!! Na slovensku sa cez tuto siet vrazdii!!!!! O co ide vidno skoro v kazdom druhom americkom horrore! Poziare (Vypadnuta zapalka, nevypnuty plyn, spadnutie do potoka), v tomto pripade ide o neonacistou. Bol som svedkom stretnutia takejto skupiny ktora ma teraz nici ( Skoro som sa dostal na ulicu)!!

TO CO JE TU NAPISANE JE CISTA PRAVDA A SOM SI STO PERCENTNE VEDOMI TOHO ZE NIE SOM CHORY CLOVEK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Datum
Vložil
Titulek

Re: probolem

Myslíte to zcela určitě dobře, ale prosím, zkuste si uvědomit toto: např. bolest nohy může způsobit mnoho faktorů: zánět, zlomenina, opaření, svalová únava, rána nožem, atd. Stále je to bolest nohy. Stejně tak například zvracení může mít mnoho příčin; od např. rakoviny žaludku přes snědení něčeho špatného ke zvracení ze stresu. Ale označíte to slovem "zvracení". Tak to je se vším, i s hlasy v hlavě. Může mít x příčin; ne jen jednu, jako ji nemá dětský pláč, horečka, strach, láska...To, co popisujete, je zřejmě schizofrenie. Znala jsem schizofrenika, který neslyšel jeden jediný hlas. Zato jsem je poslouchala já - zdravý člověk - po celý jeden rok při meditacích a bylo to jako nedobrovolný odposlech. Slyšela jsem telefonické hovory, lidi, jak se baví například o tom, co bude k večeři, o obyčejných věcech, někdy jsem jim nerozuměla, protože jsem neznala začátek a konec; někdy jsem slyšela hádku a nikdo do mého mozku nic nevysílal; jen jsem jednoduše v té době byla zesílený přijímač. JE to možné. Vysvětlete mi nejprve, jak PŘESNĚ funguje lidské tělo, potažmo mozek a CNS a pak mi prosím řekněte, jak PŘESNĚ se děje to, co považujete za schizofrenii. Nikdo mne nemusí přesvědčovat o tom, že ten člověk mluví pravdu nejen tu, o níž je přesvědčen; ale že to, o čem píše, je skutečný existující fenomén. Že to neexistuje ve vašem světě neznamená, že to neexistuje ve světě někoho jiného. Chápu, že vás to děsí; také mne to děsí, ale dokud tato fakta budeme ze strachu ignorovat, budeme zranitelní a neschopní pomoci těm, kdo to potřebují. Kdesi kdosi řekl /napsal/, že největším nebezpečím pro člověka a lidstvo jako takové není žádná vnější hrozba - ani mimozemšťané,ani ovládací programy, ani katastrofy - ale naše lhostejnost ke schopnosti překročit své vlastní hranice; naše lhostejnost k nám samým. Můžeme dál ignorovat věci, které nám nejsou příjemné a dějí se; ale vykopeme si tím hrob. Prosím zamyslete se nad tím.

Datum
Vložil
Titulek

nesetkel se s tím neví o čem mluví

Píšeš nesmysli.Je jednoduší si brát prášky a mít schizofrenii, proto že ty prášky za berou a pokud se léčíš nemáš problém.Nemáš bludy.Ale ta skupinalidí která to dělá si dá velkou práci abys věděl že tě ovládá.Tobě doma neřikali když nic nevíš tak mlč

Datum
Vložil
Titulek

bludy

:-D hehe to je na schizofreních bludech a halucinácích to nejmilejší, že jim zkrátka věříte protože jsou pro vás skutečné. Bohužel jediná léčba jsou léky v podobě drog které vám uleví ale jen zřídka kdy vás mohou vyléčit. Přeju hodně štěstí všem co s tím bojují ;)

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Dirk Wallace  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode