Vítejte na exopolitika.cz

OVLÁDANÍ MYSLI V ČR

15.10.2011 16:20

OVLÁDANÍ MYSLI V ČR

Randomizované studie

Redakce: přinášíme vám příklad možného ovládání mysli na dálku (tzv. syntetická telepatie) v ČR, který by pro vás mohl být podnětem k zamyšlení.

 

Vypovídá Ing. František Korecký, vojenský chemik

Jedna žena mi říkala, že má nějaké zvláštní stavy. Začal jsem se tím intenzivně zabývat a hledat materiální podstatu, čím by to mohlo být. Jsem svým vzděláním vysokoškolský chemik Vysoké vojenské školy pozemního vojska (obor vojenská chemie), tak jsem na to šel materialisticky. Této ženě jsem původně její příběhy o mimozemšťanech nevěřil, nebyla to moje parketa, ale pak, když se to začalo dít i mě, řekl jsem si, že to musí mít nějaký fyzikální původ – tedy ty HLASY V HLAVĚ.

V roce 1993 vydala vláda jakýsi výzkum inovací v některých oblastech. Ty oblasti se týkaly lékařství, elektrotechniky, výpočetní techniky a na to byly navázány některé HiTech firmy a farmaceutické firmy. V rámci tohoto výzkumu začaly být zkoumány umělé inteligence a s tím spojená tzv. interakce ,,mozkového počítače (brain computer)“, přičemž se mluvilo také o „dobrovolnících“. Chtěli v rámci zdravotnictví vytvořit jakýsi etalon (standard) v inteligentním prostředí nemocnice: tedy např. když se bude u člověka schylovat třeba k infarktu, mrtvici nebo nějaké změně zdravotního stavu, tak bude existovat jakési čidlo, které to umí indikovat. Chtěli sledovat činnost mozku člověka, když k něčemu dojde, tak, aby uměli identifikovat změnu.

Vlivem farmaceutických společností bylo vše ovšem přetvořeno na verzi, kdy kromě toho, že měří biosignál, tak také začali člověka ovlivňovat. Začali zkoumat, co to s jedincem udělá, když jej ovlivňují. Dnes na to má Národní bezpečnostní ústav celou certifikovanou síť. Síť k tomu, aby mohl dělat velké výzkumy. Tenkrát však potřebovali souhlas těch lidí, ten asi nesehnali, tak si jej vyrobili. K tomu, aby mohli dělat tyto výzkumy, proto zavedli pojem randomizované studie. To znamená, že když chce doktor něco zkoumat, činí tak přes prostředníka a obdrží osoby na pokus. Neví ale komu co vlastně způsobuje, to ví prostředník. Doktor může do dané osoby potom vysílat co chce, tomu se říká randomizovaná studie.

Já jsem nejstarším synem ze tří sourozenců. Řekl bych, že toto vysílání do hlavy se děje zřejmě i mým bratrům, protože jednou z těch věcí je manipulace.

 

Začalo to jednou, když jsem byl doma a začalo mě jakoby cíleným způsobem píchat v hlavě. Bylo to někdy v září 2009. Od začátku roku 2010 jsem pak začal mít zvukové vjemy, kdy mě začaly nějaké hlasy zesměšňovat a od té doby mě kdosi trvale vymývá mozek. Což je technicky možné. Pískali mi do hlavy třeba 14 dní a nenechali mě spát. Pak následovaly hrubé urážky, mluvili normálně česky a hlasy byly mužské i ženské.

Chci říci, že jsem totiž poslední rok pracoval u vojenské zpravodajské služby Ministerstva obrany na Generálním štábu a ten má v dotačním titulu i dálkové ovládání mysli. To znamená, že jsou posílány prostředky jistým směrem. Když si představíte kochleární implantát (něco jako naslouchátko), tak to je zařízení, které dovede nahradit receptor ucha technikou nanovláken, která nesou signál ze zvukové vlny. Tyto implantáty lze dělat bez čipu, to znamená pouze na bázi nosné vlny. Posadíte signál do mozku, pošlete ho a můžete ovlivňovat cokoli. Vyšle to osoba, která k tomu má přístup. Např. v České republice si můžete najít přednášky T-Mobile, které pojednávají o frekvenci zdravotního výzkumu, jež odpovídá frekvenci Blue Tooth. Telefonica O2 s nimi spolupracuje nebo Český Telekom, kde k tomu používají i internet nebo WI-FI. Je tomu tak, že mozek pracuje a vysílá velmi dlouhé vlny na nějaké frekvenci a tím pádem je trigonometricky zaměřitelný!

Ústav kybernetiky akademie věd, kde se zabývají evokovanými potenciály a snímáním těchto záležitostí by s tím vším mohl také souviset. Osoby z kybernetiky Akademie věd dnes umějí udělat to, že vám na dálku skenují mozek a spatřují na monitoru to, co vidíte vy. Jde o to, kdo to dělá a proč. V USA tuto techniku zvládali již v roce 1974. A dnes to mají i Izraelci. Aplikace videometrických metod v oblasti neurotoxicity - profesor Sadil - z toho jsem také vycházel. To jsou všechno oficiální výzkumné záměry.

 

Já jsem si řekl, že ten pískot v mé hlavě a ty hlasy musejí mít nějaký materiální základ a tak jsem to hledal na internetu. Byl jsem s rodinou i u profesora Horáčka, který je psychiatr v Bohnicích, je to neuropsychiatrické centrum 3. lékařské fakulty, kde se tímto zabývají (našel jsem si to na internetu). Vyjmenoval jsem panu profesorovi veškeré jejich zájmové aktivity, upozornil jsem ho, že randomizované studie existují, ale že si neuvědomují, že tím můžou někomu škodit. Ať si to uvědomí. Myslím, že měl docela strach z toho, že jsem mu tam toto říkal. Měl pocit, že by to mohla být pravda. On původně nevěděl, proč jsem přišel. Byl jsem tam se svou mámou, která mu řekla, že by byla velmi ráda, aby její děti měly zachovánu lidskou důstojnost. Nejsem si jist, že za tím stojí doktor Horáček, ale je jedním z členů týmu, který zkoumá randomizované studie.

Pískání v hlavně pokračuje dál. Myslím, že kdysi to používali na vězních ve vězení a pak si řekli, že to můžou vyzkoušet na někom jiném. Díky potížím v mé hlavě jsem musel odejít z armády, měl jsem totiž nižší stupeň prověření. Nyní pracuji jinde.

Randomizované studie jsou také pod Národním bezpečnostním úřadem. Je tu rovněž grantová agentura. Nabyl jsem přesvědčení, že jestli toto někdo zkoumá, tak z toho má slušné peníze. Zkoumá vlastně cokoli v této oblasti a pohrává si s vámi. Vyústilo to v to, že jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Dal jsem i podnět k prošetření na Státní úřad léčiv a zaslal jsem oznámení panu prezidentovi cestou prezidentské kanceláře o pokusech, které pošlapávají lidská práva.

Funguje to asi takto: existují tzv. mozkové týmy (brain teams), jeden z nich je v Ikemu, jiný v Motole. Jsou to lidé, kteří sedí u počítače a pohrávají si s mozky. Osoby, kterým třeba někdo řekne, že někdo je v posledním stádiu rakoviny, tak si na něm psychiatři něco vyzkoušejte. Tyto týmy mají také i své internetové stránky, kde jsou i jména, ale často je to jen v angličtině. V tom Ikemu jsem byl. Víte např. i Mengele tak zvaně randomizoval, protože mu systém vytvořil v koncentračních táborech vhodné podmínky. Ještě jednou: randomizovat znamená, že doktor dostane zprostředkovaně určitý počet lidí na výzkumné studie a neví ve skutečnosti komu co dělá. Jsou to pro něj anonymní osoby, on vidí pouze své výsledky práce. Nebo když je to z jedné strany zaslepené, je tam třetí subjekt např. NBU nebo BIS, ty do toho vidí a pokusné subjekty nevědí, kdo dostává placebo a kdo dostává potlačený prostředek.

 

Domnívám se, že tuto technologii tu kdysi v období socialismu v polovině 80tých let „ovládala“ Státní bezpečnost, výzvědná část, ta pak přešla pod odbor vojenské diplomacie a zahraničních vztahů vojenské rozvědky. To znamená, že se pár lidí nechalo zkorumpovat farmaceutickými firmami a zahrálo si s nimi na randomizované studie. Zabývají se tím vlastně všichni: NBU, BIS, UZSI, každá z těchto agentur si v tom hledá to své, protože si zvykli na to, že mohou.

Zneužili to vlastně ještě k jedné věci, utvořili agenturu na stěhování regulovaných nájemníků! Tedy lidé, kteří se věnovali ovlivňování mozku počítačem (BCI; Brain Computer Interacting; Brain Computing) se začali věnovat, kromě činnosti pro farmaceutické firmy, i stěhování regulovaných nájemníků. Takže lidé odcházeli z domů, aniž věděli proč. Patrně byli podprahově ovlivněni.

Akademie věd zkoumala anténní systémy. Jde o odposlechy. Dnes odposlech, speciální policejní odposlechy nejsou o tom, že vám napíchnou telefon, nyní je to o tom, že když jste někde trigonometricky zaměřeni, tak to o čem se bavíte se chytne, někam se to donese, tam se to zopakuje, software odblokuje šumy a vy můžete mluvit kde chcete. Kromě toho všechny mobilní telefony kolem vás jsou mobilní vysílačky, které jsou úplně zadarmo, tak i to co vy říkáte je zaměřitelné. Cokoli se nese éterem je zaměřitelné, jde pouze o software, který to umí přečíst. 

Signál se také dá použít na světelný paprsek, na monitor. Na cokoli, co se nese vzduchem, se dá položit nějaký signál. Odborně se to jmenuje intrakraniální stimulace. Může se pak vytvořit nějaké emoce, určená přímo pro toho jedince. Pokud je technologie, která si dokáže pohrávat s vaším spánkem, může si také pohrát s vaší imunitou, to je pak jedno, na co se to využije. Podráždí se nějaký receptor, dojde ke změně, lidské tělo má tendenci tu změnu dát zase do pořádku a tak nějaká farmaceutická firma zkoumá, jak svým novým lékem navodit zdravý organismus, protože nemocný to neumí. Tak se např. zkoumá i schizofrenie: navodí se nerovnováha, odpovídající něčemu, a když se vytváření nerovnováhy ukončí, zdravý mozek se může začít napravovat. Když je mozek opravdu nemocný, pak se zkoumá jaké farmakum vyrobit, aby se vytvořily podmínky takové, aby se mu dopomohlo k tomu, aby fungoval jako zdravý mozek. Např. dotační titul ministerstva obrany, tak tam jsou přímo prostředky k manipulaci mysli a dělají to pro ně firmy, které dělají pro civilní sektor v Pardubicích, bývalá Tesla Pardubice. Zkoumají emoční stavy. Je to dotační titul přímo pro výzkum a inovace a je to schované pod ministerstvem školství. Poskytovatel je ministerstvo obrany.

Voják něco vymyslí, lobistovi se to zalíbí, plácnou si, že to udělají. Nějaký úředník to dá do dotačních titulů, ten nic neví. Pak si vezmete dotační tituly a na internetu si rozkliknete tu danou věc, tak je tam nějaký anomální model, pak si kliknete na záznam o dodávce dat, dole vám naskočí název toho dotačního titulu. Klikněte na něj znova a náhle to již není anomální model, ale ideální model, kliknete znovu na záznam o dodávce dat a objeví se název dotačního titulu a náhle vám vyběhne randomizovaná studie – udělá se z toho rozškatulkovaný nekontrolovatelný paskvil, protože na každý dotační titul, když si dáte tisk, tak vám vyjede balík papírů.

A na konci řetězce jsou lidé s hlasy v hlavě, s údajnou schizofrenií.

 

Text: Ing. František Korecký

Zápis: Rašínovi

(Související odkaz: viz také text o skryté operaci NSA – zcela dole http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2008041301 )

Zpět

Diskusní téma: OVLÁDANÍ MYSLI V ČR

Datum
Vložil
Titulek

Re: neverte vsemu

Presne tak, ma tak daleko, jak ocean k pousti.
No nic, jiz jsem si myslel, ze zde zadna reakce nebude vzhledem k datu prispevku, hlavne autora.
Toho jsem se snazil kontaktovat, zatim bezuspesne.
Pouze zprostredkovane mi prisla jakaz - takaz odpoved.
Ono to totiz panove/pi neni vubec zadna sranda. Jsem technik a z hlavy znam Pi na 50 desetinnych mist, nemam zajem nikomu lhat, ale jsem zvedav, kdo uz se konecne odvazi napsat totez, protoze autor - byt mu pripada, ze zesilel a hleda lecbu v Bohnicich - neni sam. Znam min. dalsi tri lidi se stejnymi stavy.
Cely ten jeho clanek si ctu casto a pripada mi roztekany a to je slabe slovo. Nechci nikoho urazit.

Schyzofrenie by vam asi aktualne - v okamziku, kdy neco delate - radila, co a jak mate udelat. Tyka se to vyuky, testu - u me z AJ - apod - tyka se to veci, kdy byste vse udelali jinak, poslechnete - a ono ejhle, meli pravdu. Moc nezertuji. Ted mluvte.

Verim, ze tu jsou lide se stejnymi stavy, jen se to boji priznat.
Meli bychom se setkat, myslim si, za cas jiz nadesel.
Dekuji vam za pozornost.

Datum
Vložil
Titulek

Re: Re: neverte vsemu

Schyzofrenie by vam asi aktualne - v okamziku, kdy neco delate - radila, co a jak mate udelat

Patrilo tam: Schyzofrenie by vam asi aktualne - v okamziku, kdy neco delate tezko spravne- radila, co a jak mate udelat.

Ale to se snad inteligentnejsi cast populace domyslila. Omluva.

Datum
Vložil
Titulek

Re: Re: neverte vsemu

Pro pana Viktora,já autorovi článku věřím skoro každé slovo,mě se pokouší ovládat mysl od října 2009, nějak to zvládám. Ale má sestra už to podle mého názoru nezvládá.A hlavně tato technologie byla zneužita, nebo lépe řečeno je zneužívaná špatnými limi. a využívá se dnes ještě pro špatné účely.Ne jen pan Viktor ale kdoliv z vás komu se něco takového děje mě kontaktujte.lukasvary1@seznam.cz

Datum
Vložil
Titulek

Re: Re: neverte vsemu

já teda ty "rady" považuji spíš za přirozenou intuiici, nebo šestý smysl... už mi to i párkrát zachránilo život, např situace na dálnici, něco mi "řeklo" zpomal... a to auto (a řidič), se kterým jsem se naháněla, skončilo rozsekany na hadry...
Nebo možná je to obyčejnej rozum :-)

Datum
Vložil
Titulek

vsichni jsme telepati

zacina fungovat telepatie meli bychom to zacit ovladat je to jako byste si dali lsd a chapali ze komunikovat muzete s tim na koho se naladite, proste zaciname slyset bytosti kolem neomezene vzdalenosti a lze to ladit, myslim deti maji tyto schopnosti vrozene :)

ja mam huceni v hlave taky vyuzivam to na spousteni ozdravnych procesu a na prijimani energie chi
takze pokud to do me nekdo pousti tak asi neuspesne protoze stredem cloveka je pupek a ne hlava :)

Datum
Vložil
Titulek

castecny souhlas, nekdy naprosty

Viz autor - cituji:
Začalo to jednou, když jsem byl doma a začalo mě jakoby cíleným způsobem píchat v hlavě. Bylo to někdy v září 2009. Od začátku roku 2010 jsem pak začal mít zvukové vjemy, kdy mě začaly nějaké hlasy zesměšňovat a od té doby mě kdosi trvale vymývá mozek. Což je technicky možné. Pískali mi do hlavy třeba 14 dní a nenechali mě spát. Pak následovaly hrubé urážky, mluvili normálně česky a hlasy byly mužské i ženské.
NAPROSTY souhlas.
Jsem technik zabyvajici se PC technikou a rozhodne nejsem iracionalni, nejak dusevne vysinuty apod.

Az na to, ze u me to zaclo nekdy v cca roce 2000 a jiz po x-te se to opakovalo. Vzdy se to ale ukoncilo vymazem toho, co se cloveku stalo a vzpominek. Dokonce si pamatuji, ze jsem pomohl odpocitavat konec. Vubec nezertuji. U me to preslo i na ovladani koncetin. Bohuzel opet nezertuji, proste pohybujete prsty, na hohou, rikate dokola stejne slova - a NENADELATE NIC! O spanku a budiccich v 3,30 nemluve. Zni to sice silene, protoze spousta filmu pouziva stejny cas, ale je to pravda. Nyni je to me spusteno od r. 2009 z prelomu podzimu a zimy - presny datum si nepamatuji, v kuse, jen nekdy pro spanek mam klid. Protoze jsem mel autonehodu, tu jsi odskakal kratkym vezenim sice v nejmirnejsi skupine - pred rokem 2009, mohu zcela bezpecne potvrdit, ze znam dalsi lidi, co maji stejne stavy. Ovsem predtim, jak to zacalo jsem byl zcela bezproblemova a troufnu si rict i docela inteligentni osobnost. Celkem vesele povahy, samostatna, podnikajici s elektronikou a majici obchod, zamestance. Je fakt, ze verim v zivot ve vesmiru, ale jen clovek omezeny - dle meho usudku, by se dnes ohanel bibli a veril, ze jsme ve vesmiru sami. Bibli samozrejme znam, ale krome strany 81/91 - zalezi na vydani - tedy Desatera, nevim, co si z ni vzit.
Na fyzicke ovladani mam tolik dukazu - a nejenom me osoby - ze jiz si to ani nepisi do diare. Ale kdo vam uveri??? Jednou jsem to zkusil pres doktory a skocil na psychiatrii na tyden. Nikdy vice, na druhou stranu, zit se s tim neda vecne. Kdybych si tak mohl s nekym seriozne - ne z blaznem, co vidi v kazdem divnejsim mraku UFO, nebo je verici nejake vesmirne sekty - popovidat a najit reseni, moc by se mi ulevilo.

Dalsi citat od hassie -s prominutím ale jestli tohle někdo myslí vážně, pak jsme všichni v pasti. až vám příště začne pískat v hlavě, budete vědět, že vás dostali :DDD

Ano, je to tak, mohu popsat, jak to piskani zacina a dokonce jsem si vybojoval s nemi urcitou komunikaci - jedno pisknuti do staleho tonu -Ne, dvakrak Ano. A ted se vsichni drzte, protoze mi to radilo napr. pri vyuce anglictiny - viz. poznaky v knizce pro samouky - Leda 2005. A nejenom to, poznatku mam, ze by to vydalo na tlustou knihu a bezne sci-fi je vedle toho nuda. Napriklad - ztrata casu, opakovane. Mam vse podchycene, obvykle o 40 min. Tech temat, co jsem s nima probral se snad ani neda dopocitat, tech ukolu, co jsem doma - obvykle v noci - fyzicky udelal na jejich zadost - je nepocitane. Opakuji, ze u me je to zcela urcite od cca 2000-max 2002.

Jeste jeden citat autra clanku - V roce 1993 vydala vláda jakýsi výzkum inovací v některých oblastech. Ty oblasti se týkaly lékařství, elektrotechniky, výpočetní techniky a na to byly navázány některé HiTech firmy a farmaceutické firmy. V rámci tohoto výzkumu začaly být zkoumány umělé inteligence a s tím spojená tzv. interakce ,,mozkového počítače (brain computer)“, přičemž se mluvilo také o „dobrovolnících“.

A jedna z nestale se opakujicich vet v me hlave - Az do roku 1993 bylo vse normalni. Co dodat???

Dalsi kus z clanku autora - spatřují na monitoru to, co vidíte vy. Ano, je to tak. Zni to sice naprosto silene, ale azil jsem to x-krat. Napriklad nekdo vstoupi do mistnosti, vy se na nej jen podivate - vubec na nej nepomyslite - a jeste nez si stacite uvedomit jeho jmeno, hlas v hlave vam rekne - vstoupil pan/pi XZ. O navozovani pocitu emocnich i zesilovani napr. pachovych vjemu, ani nemluve. Mel jsem jiste problemy tesne po roce 2000 se zdravim, to je taky fakt. Ale zase ne moc. A jedna z prvnich vet po osloveni a prechodu z AJ na CZ - ktery jsem po absolvovani jazykove skoly celkem ovladal - byla --- cca tak: Opravdu nemas potize a co psychickeho radu? Tak nejak.
Ja osobne si nedovedu predstavit, ze by nejaka organizace se zabyvala - priznejme si to - celkem bezvyznamnym clovekem jiz deset, nebo vice let. Nemam nic spolecneho s poblaznenci na UFO portalech, ale je pravdou to, ze ma knihovna je narvana knizkami o astronomii, doma teleskop celkem slusne kvality, od malicka zajem o vesmir, knihu podepsanou Remkem atd. Tak je otazkou, zdali ma autor pravdu v naprosto racionalnim vysvetleni teto situace tajnymi monitoringy fyzicky exitujicich a nekym muset byt placenych istituci - protoze u me to trva fakt opravdu dlouho a nedokazi si predstavit tu financni stranku na jedince tak dlouho, nebo jsme fakt pozorovani jinymi bytostmi a ani bych se nedivil. Staci se podivat na nektere nepredstavitelne slozite obrazce v poli - napr. v Anglii a musi byt kazdemu jasne, ze to bylo vytvoreno seshora, budto nejakou nam neznamou vojenskou technologii - ta je vzdy o generaci pred nami a treba nas chce zmast, zmanipulovat, nebo jsou tady na pozorovani fakt nejake bytosti a mozna s nejakymi slozkami z realneho naseho sveta komunikuji. Radeji nerikam k tomu nic vic, protoze fakt nevim. Vim jen, co bych mel udelat a je to pro muj zivot zasadni znena. Jeste, ze po me nechteji, abychh nekomu ublizil.
Omlouvam se za tento prilis dlouhy clanek, ale KONECNE jsem narazil ne neco, co celkem popisuje me stavy a mam z toho uprimnou radost, ze alespon nekdo se odhodlal o tom verejne napsat. Dekuji.
P.S. - jeste k temer zivym snum - nekdo to tady nazval videem. Ano a to tak, ze nekdy jsem si nepral obudit. Je to mozne. Recnicka otazka - k cemu nam jsou zbrane, kdyz je mozne ovladat cloveka???

Datum
Vložil
Titulek

článok

Tak tento článok ma veľmi oslovil. Podobnou problematikou sa zaoberám už dlhšiu dobu. História využívania týchto podprahových mind trickov sa datuje snáď už pred druhú svetovú vojnu. Je len zložité u bežného človeka odlíšiť tieto stavy od obyčajnej únavy, prepracovanosti či dokonca prejavov schizofrénie. Som presvedčený o tom, že podobné stavy si už prežil hádam každý z nás, hovorím za seba, minimálne päť takýchto zážitkov som mal v posledných rokoch a nebolo to skutočne nič príjemné či bežne opísateľné.

Datum
Vložil
Titulek

STOP MIND CONTROL

Ja mam v hlave aj videa sem tam, hlasy su elektronicke a zrozumitelne :D. Autor clanku ma absolutnu pravdu. A schyzofrenia??? Nejde zvacsa o vymivanie mozgov, sexualnu deviaciu ci zotrocovanie a nechutnu zabavu ktora neprekona ani tu najprimitivnejsiu pocitacovu hru?? IDE!!!! Na slovensku sa cez tuto siet vrazdii!!!!! O co ide vidno skoro v kazdom druhom americkom horrore! Poziare (Vypadnuta zapalka, nevypnuty plyn, spadnutie do potoka), v tomto pripade ide o neonacistou. Bol som svedkom stretnutia takejto skupiny ktora ma teraz nici ( Skoro som sa dostal na ulicu)!!

TO CO JE TU NAPISANE JE CISTA PRAVDA A SOM SI STO PERCENTNE VEDOMI TOHO ZE NIE SOM CHORY CLOVEK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Datum
Vložil
Titulek

Hlasy v hlavě

Pokud někdo slyší hlasy,může se jednat o ovlivňování na dálku parapsychology,ale také může jít o docela
obyčejnou posedlost entitou z astrálu, či z vesmíru. Kolem nás je spousta této neviditelné "havěti" a to
v jemnohmotné,astrální formě, dá se říct,že jsou to energetické bytosti s různou úrovní inteligence.
V této době je posedlých spousta lidí - dle informací zejména " ti nahoře", které vidíme denně v televizi.

Datum
Vložil
Titulek

Hlasy v hlavě

Tady píšete o nemoci, ale co by jste řekli tomu,že znám paní,která slyší,když ji někdo pomlouvá a ona ví,kdo to je? Sama se zabývá, výkladem karet,astrologií a je uznávaná numeroložka. Má otevřený příjem z Vesmíru a dokáže rozlišit ,,hlasy v hlavě" a mimosmyslové vnímání.
Mě podobné věci moc zajímají a tak se o to zajímá. Není vše jak se zdá a každý to moc dobře ví.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Dirk Wallace  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode