Vítejte na exopolitika.cz

Konference v Římě “Masové kontakty”

10.12.2011 17:28

 

Konference v Římě “Masové kontakty”

 

 Mauro Biglino a Giovanni Pelosini

 

Konference v Římě s názvem “Masové kontakty” se odehrála v hotelu Pineta Palace 27.11. 2011 a publikum zcela zaplnilo sál pro zhruba 150 lidí.

 

Jako první vystoupil Mauro Biglino, který je překladatelem z aramejštiny a hebrejštiny a dlouhá léta pracoval jako překladatel Bible a tzv. posvátných textů pro vatikánské nakladatelství Edizione San Paolo. Poté, co zjistil, že v dnešní Bibli je mnoho nesrovnalostí, které v původních textech nejsou, začal o těchto informacích veřejně hovořit, pročež byl Vatikánem okamžitě propuštěn. Je autorem 4 knih a na této konferenci také uvedl jednu z nich, a to: “Il Dio alieno della Bibbia” (Bůh mimozemšťan v Bibli). Ve zkratce pohovořil o několika kapitolách této knihy (význam jmen Elohim a Yahwé, kdo to byli Cherubíni, Lucifer, neexistence prvotního hříchu, vyhnání z ráje apod.) Zmínil se též o významné práci Zecharii Sitchina. Několikrát zdůraznil, že on je pouze překladatelem starých svazků a nikoliv jejich vykladačem. Svými překlady umožňuje lidem, aby si přečetli to, co skutečně v těchto písmech stojí a sami se pak rozhodli, v co chtějí věřit. Sdělil též jednu velmi zajímavou informaci, a to, že Vatikán se v brzké době chystá změnit politiku a výuku katechismu ve školách a že všechny tyto informace již neskrývá, jen o nich prostě  nehovoří. (Významnou roli v tomto sehrál vatikánský kněz monsignor Corado Balducci).

 

Druhým účinkujícím byl Massimo Fratini, redaktor internetových stránek Segni dal cielo (http://www.segnidalcielo.it/). Pohovořil o historii interakce lidí s mimozemšťany a své povídání doprovodil mnoha fotografiemi ze starého Egypta a Indie. Rozebral např. znázornění boha Ra s jeho kotoučem nad hlavou, který je podle Fratiniho symbolem hvězdné brány a ten lze údajně telepaticky aktivovat meditací. Dále pak ukázal foto nedávno objevené nástěnné malby v Madhaya Pradesh (poslední obr. na: http://www.atlantidea.org/?q=node/62) a pak další podobná vyobrazení a fotografie UFO. Dle jeho sdělení i italská vláda využívá alternativních metod s pomocí mimozemské technologie na výrobu elektřiny.

 

Jako třetí vystoupil Ivan Ceci, který publiku v krátkosti nastínil případ Amicizia (Přátelství). Nejprve se ovšem zmínil o průkopnících pozorování a publikacích o UFO v Itálii v 50. - 70. letech minulého století: Franco Tomassini, který se v 50. letech setkal s UFO a mimozemšťanem, jenž ho požádal o vodu.

 

(24.4. 1961, Pescara, Itálie, B. Ghibaudi)

 

Bruno Ghibaudi, který vyfotil UFO a jako první o něm napsal článek do novin. Alberto Perego, který se setkal s UFO a v 50. - 70. letech se snažil o to, aby instituce vzaly UFO jako takové na vědomí. Jeho nejznámější článek  je “Základny UFO na Jadranu” (r. 1978).

Poté zmínil autora knihy o případu Amicizia, Stefana Brecciu (Contattismi di massa - Masové kontakty), který vypráví o Brunovi Sammaccicciovi a jeho přátelích, kteří od r. 1956 skoro 20 let udržovali kontakt s tzv. W56, tedy skupinou mimozemšťanů z různých planet. Ti měli na Zemi různé podzemní či podmořské základny a do jedné z nich, která se nacházela blízko měst Ascoli Piceno a Pescara, je pozvali. Tato základna byla dlouhá neuvěřitelných 820km a její šířka byla od pobřeží Jadranu až k Apeninám. Posláním těchto W56 bylo “vychovat” skupiny lidí ve smyslu lásky a empatie k druhým, aby se odvrátila hrozba jaderného konfliktu (období studené války). Takovéto skupiny jako byla v Itálii, byly i v Německu, Švýcarsku, Francii, Sovětském svazu a Čile. Tito W56  byli zástupci tří ras - modrého národa, obrů a malých lidí. Tvrdili, že oni tvoří pouhých 5% vesmírných ras, které působí na naší planetě a jejich úkolem je připravit Zemi na vstup do Vesmírné Konfederace.

Poté byla publiku puštěna nahrávka hlasového záznamu původně z magnetické pásky, kterou pořídil Bruno Sammacciccia a na níž je možné slyšet hlas jednoho z vůdců W56 - Sighira, který dokonalou italštinou vyčítá členům skupiny Amicizia, že nedrží dostatečně při sobě, což bylo později také důvodem toho, že celý projekt Amicizia zkrachoval. Z původních 10 členů se totiž vytvořila mnohočetná skupina lidí, kteří byli v kontaktu s W56, mezi nimiž začala vládnout řevnivost a zášť, což vedlo k úplnému rozpadu celé skupiny. W56 kladli totiž největší důraz na pozitivní energii lásky, tzv. “ureta”, která údajně byla pohonem pro cokoliv (od vesmírných plavidel až po levitaci apod.), avšak lidé díky vlastní malichernosti nebyli schopni tuto energii ani udržet ani spoluvytvářet.

Pak se Ivan Cecci pokusil přes Skype spojit přímo s jedním z účastníků případu Amicizia, jednadevadesátiletým Gasparem Di Lama. Spojení však bylo velmi špatné, takže bylo možné položit pouze pár otázek. Na první z nich: Co Vám osobně to přineslo? Gaspare Di Lama odpověděl, že nejvíc ze všeho ho mrzí, že jejich skupina nebyla schopna naplnit  očekávání W56, přestože oni se snažili, jak mohli a přizpůsobili se lidem, jako se dospělý člověk přizpůsobí 6tiletému dítěti, chce-li ho něčemu naučit. Na otázku, zda jsou W56 stále zde, odpověděl, že neví, ale doufá, že jsou stále tu a pomáhají nám.

 

Jako poslední vystoupil Alessio Vasselli a představil podobný případ, tentokrát z Čile.

Případ Isla Amistad (Friendship). Jde o kontakt, který od roku 1984 měla rodina Ottavia Ortize se skupinou mimozemšťanů nordické rasy s “opálenou” kůží, kteří používali jména andělů (Ariel apod.). Učili je “číst Bibli” a používali jazyk plný lásky a víry a Ortiz si zpočátku myslel, že jsou to mormoni. Mluvili také o “ostrovu přátelství” (odtud Isla Friendship), na kterém měli pobývat, ale přestože uvedli přesné směrnice polohy tohoto ostrova, žádný takový tam není, takže se Ortiz domnívá, že tam mají podmořskou základnu. Na otázku, odkud jsou, se mu dostalo odpovědi, že nejsou z této planety, ale patří lidstvu. Jednou např. Ortizovi sdělili, ať se podívá z okna, kde spatřil UFO. Řekli, že teď UFO poletí vlevo a ono tak skutečně učinilo, poletí vpravo a opět tak učinilo. Tento kontakt trval 14 let a komunikace probíhala přes vysílačku, pak jej ale Přátelé přerušili, že prý jsou odposloucháváni vojáky a že tedy přejdou na jinou formu komunikace.

Alessio Vasselli pak pustil videozáznam z rozhovoru s Ottaviem Ortizem, v němž vypovídá, jak např. Přátelé věděli přesně, co se děje u Ortizových doma, i když tam nebyli. Ariel prý měla také velice uklidňující hlas. Jednoho letního dne k nim přišel domů jeden z nich, byl to vysoký pohledný mladý muž v džínách a Ortize velmi zaujaly jeho boty, protože vypadaly, jako by byly z jeho vlastní kůže. Muž se mu díval upřeně do očí a Ortiz se bál, že mu bude číst myšlenky. Naposled ke kontaktu došlo, když Ortiz byl u své umírající matky a telepaticky mu bylo sděleno, aby se nebál, že všechno je v pořádku a že druhý den v 19:00 jeho matka zemře. Matka zemřela druhého dne v 18:55.

 

Na závěr kongresu byli všichni přítomní pozváni na další kongres, 29.1.2012, kde bude na programu povídání o planetě Nibiru a kam je také pozván americký badatel Andy Lloyd.

 

(http://www.segnidalcielo.it/index.php/seminari/435-2012-planet-x-nibiru-conference-in-rome).

(http://www.segnidalcielo.it/index.php/conferenze/204-contattismi-di-massa-le-interazioni-tra-umani-ed-entita-extraterrestri)

 

Text: Iva Dobrovská

 

 

 

Zpět

Diskusní téma: Konference v Římě “Masové kontakty”

Datum
Vložil
Titulek

Datum konání 27.12. ?

Konference v Římě s názvem “Masové kontakty” se odehrála v hotelu Pineta Palace 27.12. 2011 a publikum zcela zaplnilo sál pro zhruba 150 lidí.....

Dnes je 13.12.2011 ...:)

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Dirk Wallace  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode