Vítejte na exopolitika.cz

Je kometa Elenin přicházející vesmírná loď zvěstující Nový věk?

22.07.2011 12:22

Je kometa Elenin přicházející vesmírná loď zvěstující Nový věk?Podle jistého počtu diskutujících hostů na konferenci, kterou pořádaly online populární internetové stránky, zabývající se informátory – projekt Camelot, je kometa Elenin přicházející vesmírná loď nebo objekt pod inteligentní kontrolou. Několik účastníků souhlasilo s tím, že Elenin se přiblíží ke svému nejbližšímu bodu vzhledem ke Slunci a Zemi a že ve stejnou dobu budou probíhat mimořádné planetární a sociální změny v souladu s koncem Mayského kalendáře. Bylo citováno několik anonymních informátorů na podporu názoru, že Elenin byla uměle řízeným objektem, zodpovědným za rozsáhlé planetární změny v solárním systému. Tato konference připravila důležitou půdu pro odkrývání některých ze záhad, obklopujících kometu Elenin - a ukázala názory expertů a svědectví informátorů, popisujících její umělý tvar a význam jejího orbitu. Organizátoři této konference překvapivě opomněli a nepředstavili průlomovou vědeckou literaturu, která se podrobně zabývá seismickým dopadem Elenin na Zemi. Když zkombinujeme poznatky těchto neuvedených vědeckých údajů a témata, o kterých se rokovalo na konferenci, dojdeme k neobvyklému závěru – kometa Elenin generuje silné gravitační poruchy nějakými technologiemi, svědčícími o jedné nebo více mezihvězdných lodí cestujících k Zemi.
Konferenci pořádala Kerry Cassidy z projektu Camelot a uváděla pět účastníků, kteří diskutovali o svých výzkumech a názorech ohledně komety Elenin. Byli to: Richard Hoagland, Dr. Joseph Farrell, Keith Hunter, Dr. Carl Johan Calleman a Andy Lloyd.
Konferenci zahájil Hoagland stručným uvedením významu orbitu Elenin a proč vše ukazuje na to, že je jak umělým objektem pod inteligentní kontrolou (mimozemskou lodí), tak přirozeným objektem (kometa), který byl úmyslně vypuštěn na umělý orbit. Kladl zvláštní důraz na perihelium (nejbližší bod ke Slunci) Elenin 11. září 2011. To jako důkaz, že byla důsledkem umělé konstrukce a aby upozornil na hlubší geologické události, k nimž došlo před 10 lety. Hoagland také zdůraznil, že po dobu, kdy Elenin bude procházet kolem orbitu Země na svém odchozím úseku letu, další vesmírné těleso – asteroid 2005YU55 proletí 8. listopadu pouze 200 000 mil od Země. To bude „shodou okolností“ jeden den před tím, kdy FEMA (Federální agentura krizového mamagementu v USA) plánuje „Vnitřní bezpečnostní zkoušky“, kdy má mnoho rozhlasových a televizních sítí přestat vysílat z důvodu bezpečnostního cvičení – náhoda, nebo vědci národní bezpečnosti něco vědí o zásadním významu události, která se má odehrát?
Dalším účastníkem byl Keith Hunter, který tvrdil, že planety vyzařují harmonické signatury, které ovlivňují orbity a seismickou aktivitu. Hunter řekl, že Elenin má malou hmotu, která by mohla udělat něco neobvyklého, zachytí-li se v silné harmonické konfiguraci. Se smutkem řečeno, nemá povědomí o práci Dr. Mensurema Omerbashicha, který dal dohromady vyčerpávající studii tras Elenin s jistým počtem planetárních těles během silných seismických událostí za Zemi. Dr. Omerbashicha tvrdí, že od roku 2006 měla Elenin měřitelný dopad na zemskou seismickou aktivitu. Referát Dr. Omerbashicha byl vydán 11. dubna 2011 a nese název „Astronomické uspořádání jako příčina M6 + seismicity“. Jeho základní myšlenkou je, že když se planetární tělesa seřadí (zarovnají) se Zemí, vzrůstá seismická aktivita. Poskytuje historické údaje o velkých zemětřeseních, větších než 6° škály a mluví o tom, jak se tato zemětřesení odehrála během planetárních tras.
Mayský kalendář podle dalšího účastníka konference, Dr. Carla Callemana, funguje v 9 různých úrovních nebo vlnách. Devátá vlna koresponduje s koncem Mayského kalendáře, který nastane 28. října 2011. Calleman říká, že svět vstoupí do Nového věku, založeném na rozšíření „jednoty vědomí“. Zatímco přesný konec Mayského kalendáře je předmětem diskuze ostatních, kteří obhajují coby konec datum 21.12. 2012, Calleman předložil pádný argument, že konec má být v říjnu 2011. Podotýká, že toto datum je ve shodě s přechodem Elenin zemským orbitem, což svědčí o tom, že to může mít mnohem větší význam, než jaký je tomu obecně přisuzován. Hlavní organizátor konference, Kerry Cassidy, odhalila, že jistý počet anonymních informací prozrazuje, že Elenin je pilotované vesmírné plavidlo a ve skutečnosti je vlečeno flotilou vesmírných lodí. Hoagland tvrdí, že mu bylo důvěrně řečeno něco podobného o umělé povaze Elenin jinými informátory. Dr. Joseph Farrell s tím souhlasil a tvrdil, že Elenin je buď umělý objekt (řízená vesmírná loď) nebo přirozený objekt umístěný na umělý orbit. Zřejmě nejvýznamnější pozorování ohledně Elenin se na konferenci týkalo torzního pole. Hoagland říkal, že Elenin je pravděpodobně generátor aktivního torzního pole. Torzní pole popisuje vliv rotujícího objektu na své okolí. V případě pomalu se otáčejícího stacionárního gyroskopu (setrvačník) například, bude torzní pole téměř na nule. Avšak při pohybu gyroskopů, otáčejících se při rychlosti nad 20 000 RPM, bude torzní pole mít množství zajímavých vlastností. Ruští vědci byli vedoucími ve studiích torzního pole. Ty nejpřevratnější výsledky doposud odhalují, že torzní pole dopadají na gravitaci a cestují rychleji než elektromagnetické vyzařování nebo radiové signály. Profesor Nikolaj Kozyrev, ruský průkopník studia torzních polí, experimentálně potvrdil, že torzní pole cestuje přinejmenším 109krát rychlostí světla.
Kozyrevovo pozorování bylo experimentálně potvrzeno mnoha dalšími ruskými vědci spolu s několika západními kolegy. Práce Kozyreva a dalších vědců poukazuje na torzní pole jako na možný prostředek k cestování pro mimozemské civilizace na velké mezihvězdné a dokonce i mezigalaktické vzdálenosti. Významné je, že informátor Bob Lazar prozradil, že mimozemské lodě používaly gravitační vlny jak pro navigaci, tak pro pohonné účely... Generátory torzního pole by se mohly použít k vytváření nezbytných gravitačních vln pro daleké vzdálenosti pro vesmírné lodě.
Všichni účastníci také souhlasili s tím, že Elenin není super-velké planetární těleso, jako je červená trpasličí hvězda, zmiňovaná některými badateli, která vyvolala jistý poplach na veřejnosti. Jak můžeme pozorovat v dalším článku Kozyreva, oběh Elenin ukazuje, že to není žádný červený trpaslík ani velké planetární těleso. Krátce řečeno, Elenin má malou masu, o což se mnoho astronomů pře a to také zdůrazňoval Andy Lloyd a ostatní na konferenci o Elenin. Mluví se o seismickém vlivu, když se srovná do přímky se Zemí a Sluncem či s jinými planetárními tělesy. Elenin nějak vyvíjí silný gravitační vliv. Pokud to není planetární těleso, pak by mohl být seismický vliv Elenin vysvětlen tím, že generuje silné gravitační vlny na dlouhou vzdálenost. Elenin generuje silný efekt torzního pole – něco, co by mohla dělat jedna nebo více lodí na cestách podél dráhy orbitu Elenin do vnitřního solárního systému.

Závěrem 
Projekt Camelot a konference o Elenin poskytla určité možnosti důležitých vhledů do problematiky komety Elenin – to nejdůležitější je její umělý původ, efekty torzního pole, které se projevují a možnost, že je to nějaký druh vesmírné lodi. Bohužel vypuštění práce Dr. Omerbashicha v diskuzi o Elenin znamená, že seismický dopad Elenin skrze planetární seřazení nebyl adekvátně prodiskutován. Pokud Elenin generuje silné efekty torzního pole a seismicitu, dá se očekávat, že toto bude zesilovat, jak se bude blížit. To zvláště, když se Elenin seřadí do přímky se Zemí a Sluncem 26. září 2011. Avšak, pokud Elenin je jedna či více inteligentně řízených lodí, pak se mohou torzní pole, která generuje, střídat, jak se bude přibližovat a procházet kolem Země.
Nyní zbývá méně než 4 měsíce, než Elenin Mine zemský orbit 28. října 2011 a její eventuální vliv není znám, vzrůstají tak oprávněné dohady. Načasování průchodu kolem Země, konec Mayského kalendáře podle Dr. Callemana, nabízí trýznivou možnost toho, že Elenin je zvěstovatel Nového věku.
Eventuálně, Elenin může být jen malá kometa, která bude mít malý až žádný dopad, když přijde do blízkosti Země, jak říká mnoho astronomů z NASA. Naštěstí nebude  trvat dlouho, než zjistíme, jaký bude přesný vliv komety Elenin.

Michael Salla, Ph.D. - 4.7. 2011

překlad: Karel Rašín        

  

 

Zpět

Diskusní téma: Je kometa Elenin přicházející vesmírná loď zvěstující Nový věk?

Datum
Vložil
Titulek

08

No co se týče mě, Hoagland mívá zajímavé vhledy a necucá si je z prstů, ale přemýšlí a když neví, řekne, že neví a né, že je to invaze a všichni se zachraňte a tak... Takže minimálně Hoaglanda si vážím - ostatní neznám

Datum
Vložil
Titulek

?

Jaktože tu ještě nic nenapsal ten chudáček cháchá ?
Asi k tomuhle nemá výjimečně co říct :D

Datum
Vložil
Titulek

:)

Jednou to je invaze reptiliánů podruhé zase zachránců lidstva ... :D

Datum
Vložil
Titulek

Re: :)

A co ak tieto dve frakcie su nepriatelske? Mozno sa rozputa galakticky boj a tak si pripravme fasery. ;-)

Datum
Vložil
Titulek

Re: Re: :)

:D

Datum
Vložil
Titulek

bludna info

Ako sa hovori je to prilis dobre aby to bola pravda a teda inak povedane je to blud!

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Dirk Wallace  © 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode